Jakie korzyści daje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka wiąże się dla dłużnika z wieloma korzyściami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Umorzenie zobowiązań

Przede wszystkim, umożliwia umorzenie zobowiązań – po ogłoszeniu upadłości, przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego i zrealizowaniu planu spłaty. Jeśli będziesz współpracował z syndykiem i sądem, wówczas nie będzie podstaw, żeby sąd odmówił oddłużenia. Pamiętaj, że postępowanie sądowe nie kończy się z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Kolejne etapy – likwidacja majątku i realizacja planu spłaty są równie ważne i wymagają Twojego zaangażowania.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Z dniem ogłoszenia upadłości zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne. Po uprawomocnieniu postanowienia postępowanie to umarza się.

Zawieszenie postępowań o zapłatę

Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania o zapłatę wszczęte przed ogłoszeniem upadłości zostaną zawieszone.

Wstrzymanie naliczania odsetek

Co równie ważne, od momentu ogłoszenia upadłości nie są naliczane odsetki. Piętrzące się kwoty odsetek zatrzymają się, chroniąc Cię tym samym przed wzrostem kwot niespłaconych w terminie długów.

Wzmocnienie pozycji

Twoja pozycja względem wierzycieli ulegnie wzmocnieniu, w szczególności jeśli popadłeś w zadłużenie bez swojej winy.

Finansowanie

Nie ma znaczenia, czy posiadasz środki na pokrycie kosztów postępowania, nie wyklucza to możliwości ogłoszenia upadłości.

Znacząca poprawa Twojego życia

I wreszcie, uwolnienie się od długów, spowoduje znaczącą poprawę Twojego życia na wszelkich jego płaszczyznach – psychicznej, rodzinnej i gospodarczej. Staniesz się na nowo uczestnikiem obrotu gospodarczego.

Zespół naszych specjalistów kompleksowo zajmie się Twoją sytuacją.

W pierwszej kolejności, dokonamy analizy zadłużenia oraz zbadamy możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli analiza oraz badanie wykażą, że spełniasz odpowiednie przesłanki, przystąpimy do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Doradzimy Ci, jak współpracować z syndykiem. Zapewniamy pełną dyskrecję i wsparcie na wszystkich etapach postępowania.

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami już dziś i zapomnij, czym jest życie w zadłużeniu. Upadłość konsumencka może okazać się idealnym rozwiązaniem dla Ciebie i zakończyć Twoje problemy z długami. Umów się na spotkanie online i dowiedz się, jakie korzyści ogłoszenie upadłości przyniesie Tobie.

Jakie kroki możesz podjąć przed upadłością konsumencką?

To ważne, żebyś mógł rozpocząć życie bez długów jak najszybciej. Daj sobie tę szansę i zrób tyle, ile jesteś w stanie, żeby dobrze przygotować się do procesu oddłużenia. Każdy krok w stronę uporządkowania Twojej historii zadłużenia przybliża Cię do celu – ogłoszenia upadłości konsumenckiej, realizacji planu spłaty, a w konsekwencji, Twojego nowego startu w życie bez długów.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zbieraniu dokumentacji zadłużenia, skontaktuj się z nami, służymy naszym wsparciem oraz doświadczeniem.

Dla kogo upadłość konsumencka?

Żeby skorzystać ze wszystkich korzyści, jakie niesie ze sobą upadłość konsumencka, musisz spełnić podstawowy warunek – być osobą niewypłacalną.

Co to oznacza?

Jeśli nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań, nie spłacasz w terminie rat kredytu, masz zaległości w płatności bieżących rachunków istnieje prawdopodobieństwo, że spełnisz warunki do ogłoszenia upadłości.

Ściśle mówiąc, niewypłacalność to stan finansowy, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w spłacie wynosi trzy miesiące.  W indywidualnych przypadkach, brak środków finansowych lub majątku, które pozwoliłyby na spłatę Twoich istniejących długów również przesądzi o niewypłacalności.

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie konsumenta  w postępowaniu sądowym poprzez umorzenie wszystkich lub części jego zobowiązań, których nie spłacał i nie ma możliwości spłacić, a także choćby częściową spłatę wierzycieli.

W kręgu osób wykluczonych z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej znajdują się:

Nie jesteś pewny czy spełniasz powyższe kryteria i czy masz szansę na oddłużenie?

Zapraszamy Cię do umówienia się na konsultację z naszym specjalistą, który przeanalizuje Twoją sytuację majątkową i finansową, oceni szanse na oddłużenie i zarekomenduje najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Niezależnie od powyższego, skontaktuj się z nami również jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i rozważasz ogłoszenie upadłości. Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i poprowadzimy Twoją sprawę.

Skontaktuj się z nami, aby omówić strategię działania.

Daj sobie szansę na wyjście z długów i spirali zadłużenia.

Slider